Program

Přednášky letošního ročníku konference jsou určeny jak koncovým zákazníkům, tak obchodním partnerům. Tomuto formátu je přizpůsoben i program konference, který je rozdělen do dvou sálů.

Zákaznický sál Partnerský sál
09:30 Welcome coffee 09:30 Welcome coffee
10:00 Keynote Juniper Networks - Steve Bossom, Juniper Networks 10:00 Welcome and introduction - Grzegorz Krzatała, Juniper Networks
10:30 Juniper view on the future - Uwe Richter, Juniper Networks 10:10 Partnership with Juniper - Grzegorz Krzatała, Juniper Networks
      Partner Program, Programs and Promotions - Anna Dziekanska, Juniper Networks
11:00 Next generation security solution - Karel Hendrych, Juniper Networks 11:00 Juniper Services - Dmitry Kulikov, Juniper Networks
11:30 Cloud enabled Data Center - Rostislav Šafář, Arrow ECS / Sergei Gotchev, Juniper Networks 11:30 Customer Case Studies - Nemanja Janca, Juniper Networks
    11:50 Juniper technology directions and ideas - Adrian Rowley, Juniper Networks
12:15 Oběd 12:15 Oběd
13:15 WAN - trends and use cases - Uwe Richter, Juniper Networks 13:15 MX Series Demystified - Sławomir Karaś, Juniper Networks
13:45 Campus/ Case studies - Sergei Gotchev, Juniper Networks 13:45 Juniper Security Reloaded - Karel Hendrych, Juniper Networks
14:15 Juniper Services - Dmitry Kulikov, Juniper Networks 14:15 Cloud enabled Data Center - Rostislav Šafář, Arrow ECS
14:45 Coffee break 14:45 Coffee break
15:00 Filmové představení 15:00 Filmové představení
17:30 Závěr konference 17:30 Závěr konference
Sidebar

Juniper Networks

Mediální partneři

Mediální partner ICT

Mediální partner CIO